Ke stažení
Rodinná energie a.s. logo
Litomyšl
Na Lánech 764

Ke stažení
Ceníky ke stažení.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie. Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

Vzor odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku

Vzor odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením § 11a odst. 2 energetického zákona

Vzor výpověď smlouvy v souladu s ustanovením §11a odst. 3 energetického zákona a to 15 dní po zahájení dodávek plynu a elektřiny

Obchodní podmínky