Revize plynového zařízení | Rodinná energie
Rodinná energie a.s. logo
Fungujeme
po celé ČR

Revize plynového zařízení


Plynový kotel, starší plynové topení (lidově wafky) a i plynový sporák či trouba potřebují čas od času zkontrolovat. V lidech stále ještě panují mírné obavy z plynu v domě a tak, hlavně před sezónou, jsou revizní technici často k nezastižení. 

Rodinná energie nabízí pro své nové klienty kontroly od našich smluvních partnerů zdarma. Stačí zavolat a domluvit si termín.

Jak často je nutné plynová zařízení kontrolovat? 

Výchozí revize

před uvedením zařízení do provozu 

Zajišťuje dodavatelská organizace, která vám zajistila montáž spotřebiče

Tlaková zkouška

platnost max. 6 měsíců

 

Kontrola plynového zařízení 

1× za rok

Zajišťují naši smluvní partneři.

Pro nové zákazníky ZDARMA

Provozní revize

1× za 3 roky

 

Kontrola spalinové cesty

1× za rok

 

Revize plynových zařízení výchozí/provozní:

Výchozí je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Provozní revize se provádí nejméně 1× za 3 roky a má být provedena do konce kalendářního měsíce, ve kterém projde její lhůta. Zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení – zásady provozu. 

Tlaková zkouška je nezbytná pro připojení plynoměru. Zkouší se totiž pevnost a těsnost veškerých plynových zařízeních.

Kontrola plynového zařízení se provádí ve lhůtě 1× za rok. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

Každý výrobce plynových spotřebičů doporučuje provádět pravidelnou každoroční servisní prohlídku pro bezporuchový a bezpečný provoz. Pro nové plynové spotřebiče, které jsou v záruční době, je servisní prohlídka 1× za rok často podmínkou dodržení záruky na plynový spotřebič.

Servisní prohlídky po záruce a prováděná údržba zajistí dlouhodobou funkčnost plynového spotřebiče a jeho efektivní a bezpečný provoz.

Zprávu o kontrole spalinové cesty může provést kominík s živnostenským listem nebo revizní technik. U spotřebičů do 50 kW je povinná 1× ročně a u spotřebičů nad 50 kw 2× ročně včetně čištění. Obnáší posouzení bezpečnosti hořlavých konstrukcí, materiálu a předmětů, podle toho, jak je provedena spalinová cesta, dále posuzuje komín z hlediska požární bezpečnosti a provozuschopnosti. Ke komínu a jeho dvířkům také musí být volný a bezpečný přístup. Dále se hodnotí požární bezpečnost stavby a stavebně-technický stav objektu. 

Pokud už nechcete déle čekat na revizního technika a volat každý den na stále stejné číslo, přejděte k nám. U Rodinné energie dostanete levnější cenu plynu i zajištění všech potřebných kontrol zdarma.

Chcete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi vše projdeme.

Nezávazná poptávka